Wat is Wereld van Nestor?

´Wereld van Nestor ´is een praktische online en offline werkset die je kan gebruiken bij het ontwikkelen van een beleid voor, en dienstverlening naar ouderen. De Wereld van Nestor werkt met een overzicht van verschillende types ouderen. Voor elke type oudere creëren we een specifiek persona. Deze persona´s komen door middel van beeld- en dagboekfragmenten binnen Wereld van Nestor tot leven

Wat is de bedoeling van deze website?

Deze website is er in de eerste plaats voor gemeente- of stadsbesturen die de ouderen binnen hun stad of gemeente (nog) beter willen bedienen.Door bij de opmaak en de uitvoering van uw ouderenbeleidsplan uit te gaan van een of meerdere persona´s kan u effectiever te werk gaan. U krijgt immers een duidelijker beeld van de leefwereld van verschillende types ouderen. Zo kunt u oplossingen aanbieden die op hun specifieke problemen inspelen

Waarom is dit instrument nodig?

In 2004 lanceerde de Vlaamse Overheid het ouderendecreet. Een krachtig signaal aan de lokale overheden dat ouderen meer moesten betrokken worden bij het bepalen van het beleid. Een uitdaging die voor veel Gemeentebesturen en OCMW´s eerder abstract gebleven is.

Met Wereld van Nestor kan je deze uitdaging perfect aangaan. Het instrument overstijgt de zuilen en werkt overkoepelend. Je werkt ermee vanuit de behoeften van je doelgroepen (vraaggestuurd), en met een integrale kijk op de leefwereld van ouderen. Precies wat een ouderenbeleidsplan nodig heeft, volgens de aanbevelingen van de Vlaamse Overheid.

Hoe is Wereld van Nestor ontstaan?

Het Gentse Pars pro toto, een full service ontwerpbureau, ontwikkelde Nestor op vraag van het departement Ouderenzorg van OCMW Gent. Van bij het begin was de uitgesproken klantgerichte methode van service design het uitgangspunt. OCMW Gent was met name gecharmeerd door het gebruik van persona´s. Voor hen leek het toen al een goed idee om deze toekomstgerichte werkset ook voor het ouderenbeleid in andere Steden en Gemeenten in te zetten. Door bij elke stap rekening te houden met de behoeften van de verschillende oudere burgers, wilde OCMW Gent ervoor zorgen dat de acties binnen haar ouderenbeleidsplan nagenoeg perfect aansloten bij hun dagelijkse realiteit. Een stevige omgevingsanalyse, recente onderzoeksgegevens en de kennis van de betrokken actoren binnen de ouderenbeleidswerking in Gent vulden de basis voor Wereld van Nestor aan.De werkset gaat uit van het dagdagelijkse leven van ouderen. Voor elk type oudere burger creëerden we een persona, die in woord en beeld tot leven gebracht worden. Dankzij deze persona´s krijgen beleidsmakers een beter inzicht in ouderen en hun leefwereld. De bedoeling is om bijgevolg ook een nieuwe attitude te creëren, die weerspiegeld zou moeten worden in de beleidsadviezen die ze formuleren.Ouderen zijn nu al zelfbepalender, assertiever en veeleisender. Het logische gevolg is dat ze ook zelf de dienstverlening en het zorgaanbod sturen. Oudere mensen zullen in onze samenleving de ruimte moeten krijgen om zelf te beslissen over al hun levensdomeinen. Vooral ziekte en gezondheid komen daarbij uitgesproken naar voor. Daarvoor moet een aangepaste - en vooral diverse - dienstverlening ontstaan. Die moet er resoluut voor kiezen om ouderenzorg samen met de ouderen te creëren. Het aanbodgerichte denken is voorgoed voorbij.

Wat is de kern van dit instrument?

Wereld van Nestor is opgebouwd rond 10 persona´s en hun ervaringen rond 8 thema´s. Die thema´s zijn:

 • huisvesting
 • mobiliteit
 • publieke ruimte en gebouwen
 • sociale participatie
 • respect en sociale betrokkenheid
 • actieve participatie en werkgelegenheid
 • communicatie en informatie
 • openbare- en gezondheidsdienstverlening

Lokale overheden kunnen voor elk van deze thema´s een verschil maken voor oudere burgers. We namen het rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) over wereldwijde leeftijdsvriendelijke steden (Global Age-Friendly Cities ) als bron

Wat is een persona?

Een persona is een fictieve persoon die een deel van de doelgroep vertegenwoordigt. In ons geval bestaat deze persoon niet echt, maar is hij opgebouwd als een mix van verschillende personen. Door een diepgaande analyse en verschillende gesprekken met experten uit het veld zijn we uiteindelijk tot deze set van 10 persona´s gekomen.

Een persona laat je toe om efficiënt en effectief te werken voor een bepaalde doelgroep. Je verkrijgt immers een zicht op zijn/haar leefwereld.

Waarom met dit instrument werken?

Bij de eerste gebruikers kwamen volgende voordelen duidelijk naar voor:

 1. Deelnemers overstijgen hun afdeling/dagelijks actieterrein. Zo vermijd je ´gekleurde´ oplossingen
 2. Toekomstige samenwerking wordt vanzelfsprekender, omdat ieders perspectief verruimt
 3. Het leuke en creatieve groepsproces resulteert in oplossingen van een betere kwaliteit

Hoe moet ik dit instrument gebruiken?

Je vindt meer uitleg over het praktische gebruik van Wereld van Nestor in deze presentatie op Slideshare.

Hoe kwam dit project tot stand?

Deze werkset kwam tot stand dankzij Design Vlaanderen. De ontwikkeling gebeurde door Pars pro toto in opdracht van, en in samenwerking met, OCMW Gent departement Ouderenzorg (Bie Hinnekint en Katia Sette).Dit project werd gedragen door vele vrijwilligers, professionele zorgmedewerkers en hun leidinggevenden. Heel erg bedankt!

Voor de geluidsopnames konden we rekenen op:

 • Christiaens Claude
 • Christiaens Hans
 • Claerhoudt Dominique
 • Dahrouch Fatima
 • De Beer Denise
 • De Scheenmaecker Jeanine
 • Deschryver Gilbert
 • De Vos Francine
 • Devriendt Iris
 • Karadag Hakan
 • Van Damme Bob
 • Van der Wee Marie-Louise

Voor het inwerken in de materie van de ouderen, de creatie van de persona´s en de verschillende workshops konden we rekenen op:

 • Aerssens Els
 • Agnes
 • Antonowicz Caroline
 • Beerens Claudia
 • Beyens Dirk
 • Bogaert Lucien
 • Bogaerts Ingrid
 • Bosmans Lise
 • Botermans Mario
 • Branteghem Hilde
 • Curio Doris
 • De Ganck Els
 • De Meyer Veerle
 • De Troch Martine
 • De Vriesere Willy
 • Delanoy Lut
 • Dhondt Dirk
 • Dooms Wesley
 • Hinnekint Bie
 • Jamaert Valentin
 • Kluyskens Colette
 • Lanszweert Sabine
 • Milleville Muriel
 • Najia
 • Ostende Jacques
 • Özer Sükran
 • Peeters Albert
 • Petrens Oscar
 • Pfaff Fabienne
 • Schatteman Bob
 • Selversmet Maria
 • Sette Katia
 • Valcke Francine
 • Van Acker Janine
 • Van de Velde Luc
 • Van der graaf Francine
 • Van Hecke Annelies
 • Van Weert mevrouw
 • Vanden Eede Henri
 • Vanparys Guy
 • Vermeire Marc
 • Vervaet Frank

Wie kan ons helpen?

Dankzij de ervaring die we opdeden tijdens de ontwikkeling van dit instrument, en onze ruime ervaring in service design projecten, kunnen we overheden, OCMW´s en private partijen helpen bij het creëren van een oudergerichte organisatie en dienstverlening. Contacteer Johan Bonner , voor meer informatie op +32 (0)9/244.62.20.